Hobby jako únikové stanoviště


Když Vás Vaše zaměstnání nenaplňuje
Ostatní si mohou tvrdit, co chtějí. Ne každý má tu možnost věnovat se v rámci pracovní činnosti tomu, co jej baví a naplňuje. Díky tomu, že se život děje často mimo naši kontrolu, stává se poměrně často, že člověk musí do pracovního poměru nastoupit proto, aby si zajistil prosté živobytí, nikoli aby dosáhl naplnění nejtajnějších snů. Samozřejmě pokud podobnou možnost máte, je to skvělé. Pokud ovšem tak jako většina obyvatel této planety pracujete, abyste neumřeli haldy a nemuseli s rodinou žít na ulici, nemáte se zač stydět. Takový život prostě bývá.
Problémem nenaplňujícího pracovního úvazku je však to, že Vás psychicky i fyzicky vyčerpává a přináší pouze málo uspokojení. Energii pak musíte nabíjet v jiných sférách svého fungování.
 
pletené šály
Hobby v roli zachránce
Jako jedna z mále věcí v životě jsou naše zájmy a koníčky tím, co může zprostředkovávat kotvící lano v případě, že se cítíme být unášeni proudem povinností a úkonů.
Volnočasové aktivity – které jsou nejčastěji naplňovány právě nejrůznějšími hobby – fungují nejen jako možnost trávení té části dne, kdy se nemusíme nutně věnovat pouze povinnostem, ale odborníci se shodují, že mohou fungovat jako kompenzační mechanismus prožívané nespokojenosti v situacích, jako jsou například:
·         Rozvod;
·         nespokojenost v zaměstnání;
·         úmrtí v rodině;
·         nutnost přestěhování se do domova zajišťujícího sociální služby a péči – typicky do domova pro seniory.
 struny na kytaře
Pokud Vám tedy Vaše práce ubírá energii a neposkytuje pocit zadostiučinění, rozvíjejte svá hobby
a zajistěte si tak protiváhu pozitivních emocí, která Vám dopomohou krizovou situaci v životě ustát. Podobná možnost úniku z každodenní reality je důležitá a mají na ní nárok nejen děti, ale zejména dospělé osoby. Na těch totiž leží břímě starosti o rodinu, které může být často pociťováno jako neúnosné.