Náš životní styl


Víte o tom, že jaký styl si vyberete, tak takový budete mít život? A nebo když budete mít vybraný nějaký životní styl, tak podle toho vlastně bude okolí brát? Protože když třeba budete mít špatný životní styl, tak je potom logické, že třeba lidé se na vás také budou špatně dívat, protože špatný životní styl také na vás háže opravdu špatné světlo. A mě na tom vždycky uchvátí fakt, že třeba někteří lidé mají takový životní styl, který je třeba například i v rozporu se zákonem. Věřte mi, nebo ne, ale znám některé lidi, kteří normálně kradou v obchodech a pak třeba ve zprávách v televizi vidím a poznávám normálně lidi, kteří normálně kradou v obchodech.

A jaký máte vy styl?

Dokonce můj soused od rána do veÄera zase pije alkohol a dÄ›lá různé dýchánky a je úplnÄ› jedno, jestli je tÅ™eba pondÄ›lí veÄer a nebo v úterý odpoledne. TÅ™eba já chodím vÄ›tÅ¡inou na ranní smÄ›ny do práce, takový výhled životní styl mi vyhovuje a Å™ekla jsem si, že je nejlepší, když tÅ™eba lidé budou také poÄítat s tím, jak vlastnÄ› žít, aby se lidé také nauÄili žít. A myslím si také, aby mÄ›li lepší životní styl, protože pokud lidé budou mít Å¡patný životní styl, tak to samozÅ™ejmÄ› potom také může dopadnout smutnÄ›, může tÅ™eba pÅ™ijet policie nebo sociální úřad.

Chci mít zdravý životní styl.

Co já vím, může se stát opravdu cokoliv. Já už také sama dokonce uvažuji nad tím, že bych souseda tÅ™eba nÄ›jak udala, protože ono se to vlastnÄ› nedá. Oni tÅ™eba kolikrát v úterý nebo ve stÅ™edu konÄí tÅ™eba až ve dvě ráno. A já potom tÅ™eba v pÄ›t ráno vstávám do práce. Kolikrát vstávám, tak opravdu hodnÄ› unavená, že svůj životní styl vlastnÄ› ani nemůžu dodržovat. Já vždycky chodím pravidelnÄ› spát, abych pravidelnÄ› vstávala. Mám také pravidelnou stravu, mám své koníÄky a zájmy. Chci, aby můj životní styl byl dokonalý a aby byl podle mÄ› a ne, abych svůj životní styl musela řídit podle souseda, který tÅ™eba ve dvě ráno konÄí své dýchánky a diskotéky.