Prosím, smím, děkuji…

Mnohokrát se vám při nakupování v obchodě stane, že vidíte vztekající se dítě vykřikující větu: ,,já to chci.“ Kolikrát vidíme rozhovor mezi matkou a dítětem – podej mi to, přines mi tamto, dej mi peníze… Pokud to takhle je u malých dětí, u pubertálních dětí to může být mnohem a mnohem horší. Jestliže nemají vybudovaný respekt od útlého věku, v období puberty, kdy mají pocit, že svět jim leží u nohou a středem vesmíru jsou oni, mohou své ego a odvahu používat při hádkách s rodiči.
miluji svou rodinu
Takhle to ale přece nejde. Kolik úsilí vás stálo se o něj postarat, kolik nocí jste nespali, když byl nemocný, kolik přesčasů v práci jste s manželem museli vzít, aby mohl jet na lyžařský výcvik či na školu v přírodě. A pak vás šestnáctiletý klacek pošle skoro někam do dáli. Kde se stala chyba?

Mohlo by to být právě kvůli tomu, že u malých dětí je potřeba budovat úctu. A úcta se projevuje právě tím, že vám dítě řekne, maminko, prosím, podáš mi to? Děkuji. Tato slůvka jsou velice důležitá a je potřeba to dětem řádně vštěpit. Je potřeba, aby děti znaly základy slušného chování, kam spadá také například zdravení. Aby se tohle všechno ale mohly naučit, musí pro ně být vzorovým příkladem právě rodiče. Děti od rodičů chtě nechtě odkoukají velkou část jejich chování. Pokud chceme mít slušně vychované děti, musíme se slušně chovat i my.
rodinná pouta
Dnešní mladí lidé nejenže nemají úctu k vlastním rodičům. Nemají úctu dokonce ani ke starším lidem a dokonce ani k nadřízenému v práci. Mnohdy se i v pracovním poměru chovají velice neslušně a drze a dovolí si věci, které už opravdu překračují hranici.

Takhle to ale přece nechceme, ne? Dříve to neexistovalo. Všechny děti měly respekt, chovaly se uctivě ke starším, pomáhaly, kde bylo potřeba. Bylo to naprosto automatické. Děti nebyly rozmazlené, alespoň venkovské děti určitě, a uměly si vážit i maličkostí.

Dnes nastává problém právě i v tom, že mnoho dětí dostane téměř vše, na co si ukážou prstem, jsou rozmazlení a drzí. Jakmile není po jejich, okamžitě nastane scéna, začnou se vztekat a je zle. V těchto případech je ale důležitá důslednost. Hlavně nepovolit, protože jestli si nebudete stát za svým, dítě to velice rychle prokoukne a bude toho zneužívat.

Takže pokud chceme vychovat slušné děti, je důležité nerozmazlovat, učit je respektu a úctě, učit je zásady slušného chování a učit je milovat, protože láska je důvod, proč to vlastně všechno děláme.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup